HỌC SINH GIỎI LỚP 12

Giáo viên giảng dạy

 Avatar
Admin Admin

Chi tiết khóa học

HỌC SINH GIỎI LỚP 12

HỌC SINH GIỎI LỚP 12

HỌC SINH GIỎI LỚP 12
HỌC SINH GIỎI LỚP 12

Mục lục khóa học

Đang cập nhậtTin cũ hơn

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 12.

Khóa học gồm: 200 video bài giảng+150 đề thi. Trong 150 đề thi có 50 KSCL dùng cho các kì thi chuyên đề của trường.

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 10

Khóa học gồm: 500 video bài giảng+150 đề thi. Trong 150 đề thi có 50 KSCL dùng cho các kì thi chuyên đề của trường.

KHÓA HỌC DÀNH CHO HỌC SINH LỚP 11

Khóa học gồm: 300 video bài giảng+150 đề thi. Trong 150 đề thi có 50 KSCL dùng cho các kì thi chuyên đề của trường.
Tin mới hơn

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI GIỜ LỚP 12

L10

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI GIỜ-L11

KTL10

ĐỀ KIỂM TRA CUỐI GIỜ-L10

L10

Theo dõi Bản tin của chúng tôi và luôn kết nối với các mạng xã hội của chúng tôi